Zum Inhalt springen To the navigation

代理

Eckendorfer Straße 115
D-33609 Bielefeld

电话: +49 521 7806-0
传真: +49 521 7806-110
verkauf(at)flexlift.de

FLEXLIFT Machinery Shanghai Co., Ltd.
浮里特机械(上海)有限公司

No.1 Xingyezhilu
Yaozhuang Jiashan County
Jiaxing City, Zhejiang Province. 314117
Tel. : + 86 (0) 573 - 89104900

10个好理由

创新的科技 领先者、40多年的经验、占有全球市场、丰富的产品品种、最高的质量标准、满足国内和国际安 全标准、最大的可供性,使用寿命长、可按客户需求生产、杰出的服务、以目标为导向解决问题